Implants dentals

Què són els implants dentals?

Els implants dentals són peces metàl·liques que es col·loquen amb una rosca a l'interior del maxil·lar superior o inferior, on s'instal·larà un pilar per donar suport a les futures dents artificials. El seu objectiu és reposar les dents perdudes mitjançant la col·locació d'una corona o un pont.

A les nostres clíniques, després de realitzar un examen complet de la boca del pacient mitjançant radiografies, planifiquem exactament com aniran col·locats els implants dentals.

Un cop analitzat el cas es procedeix a la cirurgia. Aquesta intervenció consisteix a fer una petita incisió a la geniva perquè l'os quedi exposat i fer servir un trepant especial per donar-li forma al lloc on es posarà l'implant.

Quan l'os està preparat, s'hi col·loca l'implant i un tap de cicatrització. Aquest tap s'elimina després d'un temps i es reemplaça per un pilar permanent, sobre el qual es fonamenta o caragola la dent de reemplaçament o corona.

En Clínica Dental Morales som experts en tractaments de salut dental. Per a obtenir més informació no dubti a acudir a la nostra clínica.

Implante dental sobre fondo azul
clinica dental morales tratamiento implantes

Implants endo-ossis

Els implants endo-ossis són aquells que es col·loquen quirúrgicament a la mandíbula o l'os de la mandíbula. És el tipus d'implant més utilitzat avui en dia.

Pot ser de diverses formes:

L'implant, com el nom indica, té forma de caragol i està elaborat amb titani, un metall biocompatible. Un dels avantatges que ofereix és que es pot col·locar en una o diverses dents de manera consecutiva. A més, els resultats són més efectius i l'implant dura molt més temps que els altres tipus d'implants dentals.

Els implants cilíndrics són aquells que s'integren a l'os, és a dir, tenen unes petites perforacions perquè l'os pugui créixer i desenvolupar-se dins i quedar col·locat amb més fermesa. El procés d'implantació d'aquests implants sol ser lent pel fet que l'os s'ha d'integrar lentament a les perforacions, per això avui no són gaire comuns.

Els implants laminats són aquells que tenen forma de làmina i tenen uns orificis on s'introdueix l'os quan creix. Se sol col·locar en pacients amb poc os alveolar, generalment als incisius superiors.

Implants yuxta-ossis

Els implants yuxta-ossis són aquells que consisteixen en un marc metàl·lic que es col·loca a l'os de la mandíbula, sota el teixit de les genives. A diferència dels endo-ossis, aquests són molt poc comuns, ja que generen més problemes d'osteointegració, requereixen cirurgies més llargues i el pacient triga més a recuperar-se.

Segons la seva forma d'inserció són:

Aquesta forma de col·locació consisteix a col·locar l'implant dental i fixar la corona al mateix instant. Requereix una bona quantitat d'os per fer-se i permet inserir l'implant sense obrir la geniva.

Aquestes formes o tècniques de col·locació es basen a col·locar una pròtesi dental d'arcada completa fixa recolzada sobre quatre o sis implants dentals, all on 4 i all on 6 respectivament. Aquestes tècniques només requereixen un dia d'intervenció.

Aquesta forma de col·locació consisteix a fer un implant en dues intervencions. La primera fase en què es col·loca l'implant perquè es vagi integrant a l'os, i la segona fase passats de 3 a 6 mesos en què es col·loquen el pilar i la corona.

Dental implant work is completed and ready to use/ dental implant temporary abutment

Caldes de Montbui

Sant Andreu de Llavaneres